Advocatenkantoor Van Laake Engelen Mill Velp

Overeenkomstenrecht

Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het overeenkomstenrecht, bijvoorbeeld bij het sluiten van een koopovereenkomst. De meeste huis-tuin-en-keuken-handelingen leveren zelden problemen op. Maar naarmate het contractuele belang groter wordt en het voorwerp van de overeenkomst complexer, stijgt de kans op onenigheden evenredig. Geschillen over de uitleg van een contract, de vraag of al dan niet correct is nagekomen en de (rechts)gevolgen van gebrekkige nakoming zijn aan de orde van de dag.

Een leverancier komt zijn afspraken niet na, of iemand benadeelt uw bedrijf op onrechtmatige wijze. U kunt diegene dan, onder bepaalde voorwaarden, aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Het omgekeerde kan ook voorkomen: u wordt zelf aansprakelijk gesteld.

Van Laake | Engelen Advocaten adviseert en procedeert over beide kwesties. Wij beoordelen de kansen in een procedure, proberen de zaak in der minne tot een oplossing te brengen en zorgen, als dat niet lukt, voor adequate ondersteuning bij een procedure.

Meld u aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek >
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • huurcontract
  • huurovereenkomst
  • incasso
  • koopcontract
  • koopovereenkomst
  • schadeloosstelling
  • schadevergoeding

Advocaat overeenkomstenrecht

Onze gegevens

Kantoor Mill

T 0485 45 41 50
E laake@vanlaake-engelen.nl

Kantoor Velp

T 0486 85 40 00
E engelen@vanlaake-engelen.nl